Zaloguj
Reklama

Wpływ kwetiapiny na oś PPN

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Wpływ kwetiapiny na oś PPN
Fot. panthermedia
(0)

U osób z zaburzeniami psychicznymi często rozpoznaje się zaburzenia w obrębie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, wciąż niejasny jest jednak wpływ leków przeciwpsychotycznych na oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową.

Reklama

W badaniu przeprowadzonym na grupie zdrowych osób, którym na godzinę przed snem podawano kwetiapinę wykazano znamienne zmniejszenie nocnego wydzielania kortyzolu w porównaniu z osobami nie przyjmującymi kwetiapiny, mogące wskazywać na obniżoną aktywność osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

Randomizowane badanie w układzie naprzemiennym, z użyciem placebo, kwetiapiny p.o. (w dawce 25mg lub 100mg), przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupie 13 zdrowych mężczyzn. Badanie składało się z trzech części, za każdym razem przez trzy kolejne noce (N1 adaptacja, N2 standardowy sen, N3 stres akustyczny).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychopharmacology (Berl) 2004;20

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze