Zaloguj
Reklama

Wpływ leków przeciwpsychotycznych na morfologię mózgu w pierwszym epizodzie psychozy

Wpływ leków przeciwpsychotycznych na morfologię mózgu w pierwszym epizodzie psychozy
Fot. Shutterstock
(0)

Autorzy ocenili zmiany objętości mózgu przy użyciu MRI na randomizowanej grupie 263 pacjentów. Pacjenci leczeni haloperidolem wykazywali znaczące zmniejszenie objętości substancji szarej, co nie występowało u pacjentów leczonych olanzapiną.

Reklama

Grupa kontrolna składająca się z 58 osób zdrowych, u której wykonano badania porównawcze nie wykazała zmian w objętości substancji szarej. Autorzy wnoszą, że u pacjentów z pierwszorazowym epizodem psychozy występują znaczące zmiany w objętości substancji szarej mierzone w MRI pomiędzy kolejnymi etapami leczenia. W literaturze szeroko opisano zmiany patomorfologiczne mózgu występujące już na etapie pierwszego epizodu schizofrenii. Długotrwałe badania wykazały, że zmiany te mogą być postępujące i mogą wpływać na ostateczny efekt leczenia. Istnieje możliwość, że leki przeciwpsychotyczne mogą wpływać na wymienione zmiany we wczesnych okresach schizofrenii. Analiza retrospektywna sugeruje, że wpływ leczenia na objętość mózgu może być powiązany z objawami psychopatologicznymi w schizofrenii. Różnice wpływu na morfologie mózgu mogą być związane z toksycznoscią haloperidolu lub z lepszym efektem terapeutycznym olanzapiny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Gen Psychiatry. 2005 Apr;62(4):361-70

Reklama
(0)
Komentarze