Zaloguj
Reklama

Wpływ treści zawartych w mediach na odsetek palących młodocianych

Wpływ treści zawartych w mediach na odsetek palących młodocianych
Fot. ojoimages
(0)

Niedawno opublikowano raport, którego treść potwierdza istnienie związku pomiędzy sposobem przedstawiania palenia papierosów w środkach masowego przekazu a ich popularnością wśród młodych ludzi.

Reklama

Barbara Loken z Uniwersytetu Minnesoty (USA) i współpracownicy działający w ramach Narodowego Instytutu Raka opublikowali niedawno raport podsumowujący wyniki badań nad skutkami treści dotyczących wyrobów tytoniowych publikowanych w środkach masowego przekazu. Reklamy i filmy przedstawiające palenie papierosów okazały się zachęcać do tej czynności młode osoby.
Zniechęcanie do palenia jest skuteczne jedynie w przypadku inicjatyw niesponsorowanych przez firmy tytoniowe. Loken proponuje wyświetlanie w telewizji materiałów deprecjonujących papierosy oraz wprowadzenie zakazu ich reklamowania.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze