Zaloguj
Reklama

Wpływ ziprasidonu i olanzapiny na funkcje poznawcze

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Wpływ ziprasidonu i olanzapiny na funkcje poznawcze
Fot. Panthermedia
(5)

Zarówno ziprasidon jak i olanzapina znamiennie wpływają na poprawę funkcjonowania poznawczego chorych na schizofrenię lub zaburzenia schizoafektywne. Jednak efekt działania ziprasidonu jest większy niż olanzapiny. Efekty leczenia 6-miesięcznego są dwukrotnie większe niż efekty leczenia 6-tygodniowego.

Badanie dwustopniowe: (1) 6-tygodniowe badanie na grupie pacjentów, którzy byli hospitalizowani z rozpoznaniem schizofrenii lub zaburzeń schizoafektywnych, (2) pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie (37 przyjmujących ziprasidon i 54 olanzapinę) wprowadzono do 6-miesięcznego, wieloośrodkowego badania katamnestycznego; kontynuowali oni leczenie (ziprasidon w dawkach: 40, 60 lub 80mg dwa razy dziennie, olanzapina 5, 10 lub 15mg dziennie)

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • American Psychiatric Association 55th Institute on Psychiatric Services: Abstract 10

Reklama
(5)
Komentarze