Zaloguj
Reklama

Wskazówki dla osób z fobią społeczną

Wskazówki dla osób z fobią społeczną
Fot. medforum
(2)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań nadmierny poziom lęku przed wypowiadaniem się w obecności innych osób prowadzi do odrzucenia z ich strony, co stanowi błędne koło możliwe do przezwyciężenia dzięki nie zwracaniu na siebie zbytniej uwagi i  nawiązywanie kontaktów z podobnymi sobie ludźmi.

Reklama
U osób z fobią społeczną często występuje obawa przed odrzuceniem ze strony rozmówcy. Marisol Voncken i współpracownicy z Uniwersytetu Maastricht przeprowadzili niedawno badania polegające na obserwacji wygłaszania przez takich pacjentów przemówienia oraz ich uczestnictwa w rozmowie mającej na celu zawieranie znajomości.

Zgodnie z publikacją w "British Journal of Clinical Psychology" obydwa zadania były wykonywane przez ludzi z fobią społeczną z wielkimi trudnościami. Taki stan rzeczy skutkuje ich społecznym odrzuceniem. Badacze radzą taki osobom nie zwracanie nadmiernej uwagi na samych siebie oraz szukanie towarzystwa podobnych sobie ludzi.
Np. w ramach terapii grupowej (od redakcji).
Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Maciej Matuszczyk

Źródło tekstu:

  • Medical News Today, British Journal of Clinical Psychology

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(2)
Komentarze