Zaloguj
Reklama

Współpraca chorego na schizofrenię z lekarzem

Współautorzy: Sudeep Karve, Bradley Martin
Współpraca chorego na schizofrenię z lekarzem
Fot. Panthermedia
(3)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań niektóre metody oceny podporządkowania się pacjenta zaleceniom lekarskim są wyraźnie lepsze niż inne.

Reklama

Niestosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza jest szczególnie dużym problemem w przypadku chorób przewlekłych, w tym schizofrenii. Sudeep Karve z Uniwersytetu Stanu Ohio w Columbus (USA), Bradley Martin  z Uniwersytetu Nauk Medycznych Arkansas w Little Rock (USA) i współpracownicy zajęli się niedawno poszukiwaniem optymalnych metod oceny jakości współpracy chorych z medykami.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma "Value in Health" z 23 kwietnia za najlepsze (w odniesieniu do schizofrenii) uznano następujące wskaźniki: odsetek dni, w których pacjent zażywał leki (PDC), współczynnik posiadania lekarstw (MPR), ciągłą miarę przerw w leczeniu (CMG), oraz ciągła wielointerwałowa miara nadmiaru (CMOS). Autorzy badań polecają przede wszystkim dwie pierwsze metody.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze