Zaloguj
Reklama

Współwystępowanie schizofrenii i cukrzycy

Współautorzy: Brian Kirkpatrick
Współwystępowanie schizofrenii i cukrzycy
Fot. Pantherstock
(3)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań u osób z chorobą Bleulera częściej występuje cukrzyca typu drugiego.

Reklama

Od dawna przypuszczano, że pacjenci ze schizofrenią częściej chorują na cukrzycę. Brian Kirkpatrick i współpracownicy z Kolegium Medycznego Georgii (USA) poddali ostatnio badaniom 50 osób, u których niedawno stwierdzono to zaburzenia psychicznie (i którzy nie rozpoczeli jeszcze farmakoterapii), oraz zbliżoną liczebnie grupę kontrolną ludzi bez chorób umysłowych.

Jak ogłoszono na przeprowadzonym na przełomie marca i kwietnia Międzynarodowym Kongresie Badań nad schizofrenią w San Diego, u 16 procent przebadanych osobników ze schizofrenią stwierdzono objawy cukrzycy typu drugiego lub zaburzenia w metabolizmie glukozy. Wynik ten sugeruje, że obydwie choroby mają wspólne przyczyny. Nierozstrzygniętą kwestią pozostaje, czy decydującą rolę odgrywają czynniki środowiskowe, czy też genetyczne.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze