Zaloguj
Reklama

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń używania substancji

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń używania substancji
Fot. Panthermedia
(0)

Wysoki stosunek współwystępowania zaburzeń używania substancji i innych zaburzeń psychicznych jest dobrze udokumentowany. Autorzy zwracają uwagę na naturę powiązania między diagnozami psychiatrycznymi a zaburzeniami używania substancji.

Reklama

Szybki wzrost technicznych postępów neuroscience posłużył lepszemu zrozumieniu roli biologii molekularnej, systemów neurotransmisji i neuronalnej cyrkulacji w tworzeniu omawianych zaburzeń. Autorzy dyskutują neurobiologiczną interferencję pomiędzy zaburzeniami używania substancji a innymi zaburzeniami psychicznymi, kładąc nacisk na uwzględnienie w rozumieniu tych problemów czterech zaburzeń psychicznych współwystępujących z zaburzeniem używania substancji: depresja/zaburzenia nastroju, zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i schizofrenii. Autorzy podkreślają, że lepsze zrozumienie powiązań między omawianymi grupami zaburzeń może mieć duży wpływ na ich prewencję i leczenie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • American Journal of Psychiatry, August, 162: 1483-1493

Reklama
(0)
Komentarze