Zaloguj
Reklama

Wstrząsy społeczne a psychoza

Wstrząsy społeczne a psychoza
Fot. ojoimages
(5)

Wstrząsy i przemiany społeczne mogą wywoływać przejściowe psychozy.

Reklama

W latach 1904 – 1905 w Walii nastąpił okres odrodzenia religijnego przejawiający się we wzroście liczby przeżyć i entuzjazmu związanych z wiarą rozbudzanych przez wędrownych kaznodziei. David Healy i współpracownicy z Uniwersytetu w Bangor (Wielka Brytania) przeanalizowali niedawno rejestry medyczne szpitala w Denbigh z lat 1902 – 1907.

Zgodnie z publikacją w sierpniowym numerze czasopisma „Psychological Medicine” badacze stwierdzili, że intensywnie przezywane doświadczenia religijne prowadza czasem do przejściowych epizodów psychotycznych. Zwykle jednak nie skutkują one jednak długotrwałymi zaburzeniami umysłowymi.

Naukowcy przypuszczają, że analogiczne skutki powinny wywierać inne wstrząsy i przemiany społeczne zachodzące w nowoczesnych społeczeństwach.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze