Zaloguj
Reklama

Wyniki zastosowania Testu Sieci Uwagi u chorych na schizofrenię

Współautorzy: Carsten Urbanek
Wyniki zastosowania Testu Sieci Uwagi u chorych na schizofrenię
Fot. shutterstock
(5)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań pacjenci ze schizofrenią charakteryzują się wyraźnie dłuższymi czasami reakcji niż zdrowi ludzie.

Reklama

Za pomocą Testu Sieci Uwagi (Attention Network Test - ANT) można oceniać między innymi poprawność działania sieci: czujności, orientacji i konfliktu, od których zależy zdolność do koncentracji uwagi na widzianych obiektach. Carsten Urbanek z Uniwersytetu Medycznego w Berlinie i współpracownicy zastosowali niedawno tę metodę do badań obejmujących kilkadziesiąć chorych na schizofrenię i taką samą liczbę zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma "Psychiatry Research" z 30 lipca średnie czasy reakcji okazały się być wyraźnie dłuższe u pacjentów z omawanianym zaburzeniem. Z drugiej strony u obu grup stwierdzono prawie takie same wyniki odnośnie czujności, orientacji i konfliktu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Psychiatry Research 2009; 168: 102–109

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze