Zaloguj
Reklama

Wzrost zachorowalności na zaburzenia psychiczne w Polsce

Autorzy: Piotr Kurzac
Wzrost zachorowalności na zaburzenia psychiczne w Polsce
Fot. Panthermedia
(5)

Systematycznie rośnie liczba osób wymagających szeroko rozumianej pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej. Natomiast warunki leczenia i przeznaczane nań środki są nadal na niewystarczającym poziomie. W związku z tym Instytut Psychiatrii i Neurologii opracował Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Reklama

Według danych uzyskanych podczas badań przeprowadzonych przez warszawski Instytut Psychiatrii i Neurologii od 1990 r. w naszym społeczeństwie liczba osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych wzrosła ponad dwukrotnie, w tym chorującyh na zaburzenia afektywne (depresja, mania) i z kręgu schizofrenii prawie trzykrotnie. W szybkim tempie przybywa też osób uzależnionych. Wzrasta ilość popełnianych samobójstw. Ponad milion obywateli jest zarejestrowane w publicznych placówkach psychiatrycznych, zaś doliczając pacjentów korzystających z leczenia prywatnego można oszacować tę liczbę na łącznie prawie 1,5 miliona. Prawdopodobnie dzieci i młodzież korzystające z pomocy, jak i potencjalnie jej potrzebujące to kolejne ok. 900 tys. Jednocześnie baza personalna, finansowa i instytucjonalna polskiej psychiatrii nie rozwija się w tempie adekwatnym do wzrostu zapotrzebowania i jest oparta na przestarzałym modelu leczenia z dominującymi działami szpitalnym i ambulatoryjnym, przy wciąż niedostatecznie rozwijanych dziennym i środowiskowym.
Badacze na podstawie wyciągniętych wniosków sformułowali Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, zgodnie z którym w trzyletnich etapach przekształconoby dotychczasowy system w środowiskowy model opieki tworząc sieć lokalnych placówek psychiatrycznych, dostosowując doń tryb kształcenia zawodowego personelu oraz zmieniając warunki ubezpieczeń społecznych i finansowania świadczeń medycznych. Twórcy programu podkreślają znaczenie profilaktyki zdrowotnej i edukowania społeczeństwa w celu zniwelowania skutków fałszywych stereotypów w postrzeganiu osób chorych. Wg ich założeń przy rocznych nakładach rzędu 50 mln zł piętnastoletnia realizacja kosztowałaby 750 mln. Natomiast rząd szacuje potencjalne wydatki na ten cel aż na 990 mln zł, przy czym miałoby ponosić je kilka resortów - nie tylko zdrowia, lecz także polityki społecznej, edukacji i sprawiedliwości.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Metro, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze