Zaloguj
Reklama

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej

Lekarz
Fot. Panthermedia
Lekarz
(5)

W dniach 13 – 14 listopada 2014, w Katowicach odbędzie się konferncja „Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa”

Reklama

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej pt. „Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa.”
Ze względu na przedmiot swoich badań, psychologia zajmuje znaczące miejsce pośród nauk
o człowieku istotnych dla tworzenia i stosowania prawa. Dla zapewnienia prawidłowości w zakresie stosowania i wykonywania znacznej części norm prawnych oraz należytej oceny zachowania jednostki przez pryzmat wynikających z reguł prawnych ograniczeń, niezbędne jest uwzględnienie mechanizmów rządzących jej zachowaniem. Współczesne ustalenia badawcze rodzą potrzebę modyfikacji i udoskonalenia modeli opiniowania sądowo - psychologicznego, w tym między innymi
w sprawach karnych dorosłych i nieletnich. Nieustannie zachodzi także potrzeba podnoszenia poziomu merytorycznego, metodycznego i metodologicznego opinii sądowych, w szczególności sporządzanych przez samodzielnych biegłych. Mając powyższe na uwadze, Komitet Naukowy
i Komitet Organizacyjny dostrzegły pilną potrzebę opracowania i organizacji cyklu konferencji poświęconych modelom opiniodawstwa psychologicznego. Pierwsza z cyklu konferencja, organizowana w Katowicach w dniach 13 i 14 listopada 2014 roku, poświęcona będzie modelom psychologicznego opiniodawstwa sądowemu w sprawach karnych dorosłych i nieletnich, kolejna modelom i standardom psychologicznego opiniodawstwa w sprawach cywilnych.
Do udziału w konferencji zapraszamy zwłaszcza biegłych sądowych, pracowników naukowych
w takich dziedzinach jak psychologia, pedagogika, prawo, psychiatria; pracowników Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, kuratorów, pracowników Sądu i Prokuratury, pracowników Policji i Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Służbę Więzienną oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Z radością informujemy, że konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości
Proponowane obszary tematyczne:

  • Modele opiniodawstwa psychologicznego  do celów sądowych w sprawach karnych osób dorosłych
  • Modele opiniodawstwa psychologicznego  do celów sądowych w sprawach karnych osób nieletnich
  • Problematyka interdyscyplinarności opiniodawstwa w obszarze spraw karnych osób dorosłych i nieletnich
  • Zadania i zakres kompetencji biegłych różnych specjalności, biorących udział
    w wydawaniu  opinii zespołowych wspólnie z biegłymi psychologami
  • Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe reguły obowiązujące w przeprowadzaniu badań i wydawaniu opinii psychologicznych


Członkami Honorowego Komitetu Naukowego Konferencji są:
Prof. dr hab. Maria Beisert
Prof. US dr hab W. Domachowski
Prof. dr hab. Józef K. Gierowski
Prof. dr hab. Stanisława Steuden
Prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat
Prof. KUL dr hab. Iwona Niewiadomska
Prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Prof. dr hab. Lech Paprzycki
Prof. UR dr hab. Mieczysław Radochoński
Prof. UŚ dr hab. Jan M. Stanik

Zgłoszenie uczestnictwa:
Przewidywane formy czynnego uczestnictwa w konferencji obejmują wykłady plenarne prowadzone przez zaproszonych gości oraz sesje tematyczne. Abstrakty wystąpień prosimy przesłać do 26.10.2014  na adres emailowy: [email protected]
Planowana publikacja naukowa upowszechniająca wyniki konferencji:
„Modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych
i nieletnich” pod redakcją naukową dr hab. Danuty Rode

Opłata konferencyjna:
Standardowa opłata w wysokości 350 zł
Opłatę prosimy uregulować przelewem na konto bankowe:
Śląskiego ING Bank Śląski 74105012141000000700007909
pod hasłem „Modele psychologicznego opiniodawstwa...”


Termin i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się 13-14 listopada 2014r. w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Grażyńskiego 53, 40 – 126 Katowice).
Szczegółowe informacje na temat konferencji wkrótce dostępne będą na stronie: zpkis.wordpress.com/konferencje


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Z poważaniem,
dr hab. Danuta Rode
dr Agnieszka Roszkowska
dr Bartosz Wojciechowski
mgr Magdalena Bolek
mgr Katarzyna Korner
 

Reklama
(5)
Komentarze