Zaloguj
Reklama

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe i schizofrenia – ryzyko chorób psychicznych u potomstwa

DNA
Fot. panthermedia
DNA
(5)

Objawy ChAD trwające całe życie i typ II tego schorzenia szczególnie sprzyjają wystąpieniu zaburzeń umysłowych u dzieci.

Reklama

Od pewnego czasu wiadomo było, że dzieci osób chorych na zaburzenia afektywne dwubiegunowe obarczone są podwyższonym ryzykiem problemów ze zdrowiem psychicznym. J. Castro-Fornieles z Uniwersytetu w Barcelonie i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem takich pacjentów.

Co drugie dziecko osoby z chorobą afektywną dwubiegunową miało co najmniej jedną nieprawidłowość należącą do pierwszej osi klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV (m.in. poważne schorzenia umysłowe, trudności w uczeniu się, nadużywanie substancji psychoaktywnych). Ryzyko pojawienia się takich problemów było szczególnie duże w przypadku potomstwa ludzi doświadczających objawów ChAD w ciągu całego życia oraz tych, którzy mieli typ II tego schorzenia (symptomy depresji i hipomanii trwające do trzech tygodni).

Naukowcy z grupy Castro-Fornielesa poddali również badaniom dzieci osób chorych na schizofrenię. W przypadku takich pacjentów szczególnie podwyższone było ryzyko tzw. zaburzeń eksternalizacyjnych, takich jak np. ADHD.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze