Zaloguj
Reklama

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe u dzieci i młodzieży – skutki uboczne leków

Stosowanie leków
Fot. ojoimages
Stosowanie leków
(5)

Różne antypsychotyki II generacji przyjmowane przez młodych pacjentów z ChAD mają różne profile skutków ubocznych.

Reklama

Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji przynoszą przyjmującym je dorosłym pacjentom z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi duże korzyści terapeutyczne przy rzadkim występowaniu ruchów mimowolnych i umiarkowanie częstych zaburzeniach przemiany materii. D. Cohen z Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu dokonali niedawno przeglądu kilkudziesięciu badań dotyczących skutków przyjmowania wyżej wymienionych farmaceutyków przez dzieci i nastolatków.

Olanzapina, risperidon, klozapina, kwetiapina i arypiprazol okazały się powodować przybranie na wadze. Dwie pierwsze substancje podwyższały poziomy glukozy. Cholesterol i trójglicerydy wzrastały u dzieci i młodzieży przyjmujących kwetiapinę i olanzapinę. Hiperprolaktynemia (podwyższone stężenie prolaktyny we krwi) występowała u pacjentów przyjmujących drugi z tych leków, risperidon i arypiprazol. Wszystkie omawiane związki chemiczne powodowały senność i sedację (uspokojenie). Każdy z wyżej wymienionych leków (z wyjątkiem klozapiny) okazał się być bardziej skuteczny niż placebo w co najmniej jednym z przeanalizowanych przez zespół Cohena badań.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze