Zaloguj
Reklama

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – wsparcie Unii Europejskiej

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – wsparcie Unii Europejskiej
Fot. ojoimages
(5)

Międzynarodowa współpraca pozwala na objęcia badaniami większej liczby pacjentów.

Reklama

Europejska Sieć Centrów Eksperckich Choroby Dwubiegunowej (ang. European Network of Bipolar Expert Centres – w skrócie ENBREC) została powołana przez Unią Europejską w celu wspierania badań i leczenia tego schorzenia. W jej ramach następuje wymiana doświadczeń naukowców i ośrodków naukowych zajmujących się tą tematyką.

Zgodnie z prezentacją C. Henry’ego ze Szpitala Alberta Cheneviera w Créteil pod Paryzem w ENBREC zaangażowane są obecnie następujące kraje: Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania i Wielka Brytania. Tematyka badań nad zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym obejmuje: epidemiologię, psychopatologię, testy kliniczne oraz powiązania różnych części układu nerwowego z uwagą, postrzeganiem, pamięcią, myśleniem i językiem.

Dzięki współpracy ośrodków zlokalizowanych w różnych częściach Europy możliwe jest objęcie działalnością badawczą większej liczby pacjentów. W efekcie powinno dojść do rozwoju nowych metod leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i uzyskanie bardziej indywidualnego podejścia do poszczególnych chorych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze