Zaloguj
Reklama

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – wsparcie Unii Europejskiej

Lekarze
Fot. ojoimages
Lekarze
(5)

Międzynarodowa współpraca pozwala na objęcia badaniami większej liczby pacjentów.

Reklama

Europejska Sieć Centrów Eksperckich Choroby Dwubiegunowej (ang. European Network of Bipolar Expert Centres – w skrócie ENBREC) została powołana przez Unią Europejską w celu wspierania badań i leczenia tego schorzenia. W jej ramach następuje wymiana doświadczeń naukowców i ośrodków naukowych zajmujących się tą tematyką.

Zgodnie z prezentacją C. Henry’ego ze Szpitala Alberta Cheneviera w Créteil pod Paryzem w ENBREC zaangażowane są obecnie następujące kraje: Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania i Wielka Brytania. Tematyka badań nad zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym obejmuje: epidemiologię, psychopatologię, testy kliniczne oraz powiązania różnych części układu nerwowego z uwagą, postrzeganiem, pamięcią, myśleniem i językiem.

Dzięki współpracy ośrodków zlokalizowanych w różnych częściach Europy możliwe jest objęcie działalnością badawczą większej liczby pacjentów. W efekcie powinno dojść do rozwoju nowych metod leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i uzyskanie bardziej indywidualnego podejścia do poszczególnych chorych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze