Zaloguj
Reklama

Zaburzenia pamięci w fibromialgii

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: W. Bartkowska, E. Mojs. Pamięć i jej zaburzenia w fibromialgii. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2013; 8, 2: 65–72
Ból głowy
Fot. ojoimages
Ból głowy
(0)

Fibromialgia to choroba reumatyczna. Główne objawy to uczucie sztywności ciała, uogólniony ból oraz występowanie bolesnych miejsc. Chorują głównie kobiety między 35. a 55. rokiem życia.

Reklama

Wiele badań wskazuje na zaburzenia poznawcze wśród chorych, w tym na zaburzenia pamięci.

W 1997 roku badania funkcjonowania pamięci wykazały znaczne osłabienie pamięci długotrwałej, wymagającej intensywnego przetwarzania. W badaniach z 2003 roku pacjenci chorzy na fibromialgię częściej skarżyli się na zaburzenia pamięci, zmęczenie oraz ból.

Duże znaczenie w zrozumieniu skarg dotyczących zarówno subiektywnych jak i obiektywnych problemów z funkcjami poznawczymi ma depresja, wysiłek i zmęczenie. Porównując różne aspekty funkcjonowania pamięci osoby chore zgłaszały mniejszą pojemność i bardziej pogorszoną pamięć w porównaniu z grupą kontrolną.

Skarżyli się również na mniejszą skuteczność i kontrolę nad pamięcią oraz większy lęk o jej pogorszenie. Warto zaznaczyć, że pacjenci cechowali się większą motywacją osiągnięć i częstszym wykorzystywaniem strategii.

Porównując subiektywne odczucia pacjentów z rzeczywistym funkcjonowaniem pamięci chorych, badacze stwierdzili, że skargi te są jak najbardziej uzasadnione.

Reklama
(0)
Komentarze