Zaloguj
Reklama

Zaburzenia poczucia własnej osoby

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Pułapka myśli
Fot. ojoimages
Pułapka myśli
(0)

Zaburzenia osobowości to jedne z najbardziej skomplikowanych i spornych zagadnień współczesnej psychiatrii.

Reklama

Dla celów medycznych można zdefiniować osobowość jako dynamiczną strukturę, która reguluje zachowanie się człowieka i integruje jego relacje ze światem zewnętrznym.

Zaburzenia osobowości są głęboko utrwalonymi zaburzeniami charakteru i sposobu zachowania się. Zwykle obejmują kilka wymiarów osobowości i prawie zawsze związane są z zakłóceniem funkcjonowania psychospołecznego.

Kryteria przyjęte do do opisu zaburzeń osobowości to:

  • nieprawidłowe zachowania i postawy w wielu sferach psychicznych i związkach z innymi ludźmi,
  • długotrwałość nieprawidłowych zachowań,
  • zaburzenia prowadzące do dyskomfortu psychicznego,
  • problemy z zachowaniem pojawiające się w okresie młodzieńczym utrzymujące się nadal w wieku dojrzałym.

Zgodnie z obrazem klinicznym, zaburzenia osobowości podzielić można na kilka postaci: paranoiczną, chwiejną emocjonalnie, dyssocjalną, lękową, schizoidalną, histrioniczną i anankastyczną.

Każda z nich przejawia się zestawem charakterystycznych cech, których obecność jest niezbędna do postawienia diagnozy.

Najlepszym rodzajem leczenia jest psychoterapia indywidualna lub grupowa oraz terapia behawioralna. Pozytywne rezultaty leczenia zależą głównie od klinicznej postaci zaburzeń osobowości oraz stopnia trwałości zaburzonych cech.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze