Zaloguj
Reklama

Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów

Autorzy: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Okładka książki Zaburzenia przywiązania u dzieci
Fot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Okładka książki Zaburzenia przywiązania u dzieci
(0)

Książka stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób opiekujących się dziećmi, które doświadczyły traumy, przemocy czy zaniedbania – w tym dla opiekunów zastępczych i pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych – oraz dla wspierających te osoby specjalistów: pedagogów, psychologów i terapeutów.

Reklama

Autor wyjaśnia, czym jest przywiązanie, oraz opisuje jego różne style. Tłumaczy, w jaki sposób wczesne doświadczenia wpływają na życie dzieci i młodzieży, a także jak zrozumienie tego wpływu może pomóc opiekunom. Opisuje metody sprawowania opieki i czynniki podtrzymujące proces zdrowienia oraz podpowiada, jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka czy dostrzec w trudnościach i konfliktach szansę na interwencję terapeutyczną. Przedstawia metody terapii behawioralnej, które są skuteczne w przypadku zaburzeń relacji przywiązania. Poradnik pomaga zrozumieć wpływ owych zaburzeń na proces społecznego, emocjonalnego i poznawczego dojrzewania jednostki, a także rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne do budowania opiekuńczego i wspierającego środowiska.

Przedstawiony w książce model opieki terapeutycznej opiera się na założeniu, że codzienne doświadczenia dziecka same w sobie powinny mieć charakter terapeutyczny, a wspieranie procesu zdrowienia wpisane jest w relacje, które stanowią istotę codziennego życia. Sposób organizacji tego życia ma zaś znaczenie terapeutyczne. Tworząc bezpieczne miejsce, w którym możliwe jest rozpoczęcie podnoszenia się po traumie z wczesnego dzieciństwa, opiekunowie sprzyjają powstawaniu w umyśle wychowanków spójnego obrazu emocjonalnych więzi.

Mądra i bardzo potrzebna książka dla osób pracujących z dziećmi wychowującymi się w rodzinach adopcyjnych i w różnych formach pieczy zastępczej. Ukazuje opiekę nad osieroconymi dziećmi bez stereotypowej wizji tkliwej emocjonalności i bajkowości. Stawia rodziców  w gronie specjalistów, których zadaniem jest stworzenie dzieciom środowiska wręcz terapeutycznego, aby te mogły się prawidłowo rozwijać Może stanowić materiał do pracy z kandydatami na rodziców adopcyjnych i zastępczych, a także w czasie spotkań grup wsparcia dla rodzin, które już przyjęły dzieci.

Izabella Ratyńska
Fundacja Rodzin Adopcyjnych

 

Chris Taylor – psycholog, specjalista w zakresie rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i niezależny konsultant. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w terapeutycznej pracy z dziećmi i nastolatkami, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć we wczesnym okresie rozwoju. Na Glyndŵr University prowadził zajęcia z zakresu praktycznych zastosowań teorii przywiązania w terapii dzieci. Opracował model opieki terapeutycznej oparty na elementach teorii przywiązania, podejścia psychodynamicznego, psychologii poznawczej i społecznej oraz teorii społecznego uczenia się. Prowadzi szkolenia dla opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych, pedagogów oraz przedstawicieli organizacji samorządowych, prywatnych i pożytku publicznego.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze