Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne u pacjentów z celiakią

Autorzy: Pynnonen PA, Isometsa ET, Aronen ET, Verkasalo MA, Savilahti E, Aalberg VA.
Zaburzenia psychiczne u pacjentów z celiakią
Fot. ojoimages
(0)

Nieleczona celiakia predysponuje do wystąpienia depresji i zaburzeń zachowania.

Reklama

Przebadano 29-osobową grupę dorosłych z celiakią pod kątem występowania zaburzeń psychicznych i porównano ją z liczącą także 29 osób grupą kontrolną. U chorych na celiakię w fazie zaniku kosmków jelita cienkiego bardzo często występowały objawy depresji (31% vs. 7%) i zaburzenia zachowania (28% vs. 3%). Po włączeniu diety bezglutenowej objawy cofały się i na diecie częstość zaburzeń emocjonalnych była niemal identyczna jak w grupie kontrolnej. Nieprzestrzeganie diety bezglutenowej przez pacjenta z celiakią grozi rozwojem depresji i innych zaburzeń emocjonalnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychosomatics. 2004 Jul-Aug;45(4):325-35.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze