Zaloguj
Reklama

Zaburzenia wzrastania w wyniku leczenia ADHD?

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Zaburzenia wzrastania w wyniku leczenia ADHD?
Fot. medforum
(5)

Wyniki dwóch, niezależnych badań nie są zgodne co do tego, czy długotrwałe leczenie dzieci z zaburzeniami z deficytem uwagi i nadruchliwością (attention deficit-hyperactivity disorder, ADHD) środkami psychostymulującymi, prowadzi do czasowego spowolnienia ich wzrastania.
 

Reklama

Być może różnice w wynikach są skutkiem zastosowania odmiennych schematów dawkowania: w pierwszym badaniu metylfenidat o długim czasie uwalniania (Concerta) podawano raz dziennie, w drugim klasyczny metylfenidat podawano trzy razy dziennie. Właśnie ten drugi schemat dawkowania prowadził do niewielkiego, przemijającego spowolnienia wzrastania.

Pierwsze badanie: dwuletnie, sponsorowane przez producenta Concert'y
Drugie badanie: wciąż trwające, siedmioletnie, przeprowadzane na grupie 579 dzieci z ADHD (część z nich leczona farmakologicznie, część w pewnym momencie zaprzestała takiego leczenia, część w ogóle go nie podjęła), z użyciem metylfenidatu w dawce 3x5-20 mg/d, w razie braku odpowiedzi na metylfenidat, stosowano też inne środki (dekstroamfetaminę, bupropion, imipraminę, haloperidol etc.); sponsorowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH), USA

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • www.medscape.com

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze