Zaloguj
Reklama

Zaburzenia zachowania i rozwoju mogące wskazywać na autyzm w pierwszym roku życia.

Autorzy: Zwaigenbaum L, Bryson S, Rogers T, Roberts W, Brian J, Szatmari P.
Zaburzenia zachowania i rozwoju mogące wskazywać na autyzm w pierwszym roku życia.
Fot. ojoimages
(5)

Autyzm ze wszystkich schorzeń psychiatrii wieku rozwojowego ma najsilniejsze podłoże genetyczne. Genetyczne predyspozycje do autyzmu potwierdzają: związek  autyzmu z płcią (mężczyźni/kobiety 3-4/1), wysoka częstość występowania autyzmu u bliźniąt jednozygotycznych (60%) względem dwuzygotycznych (0% - 10%) oraz wśród członków rodzin (2-8%).

Reklama

Z uwagi na brak dobrze udokumentowanych wczesnych objawów autyzmu autorzy przeprowadzili obserwacje prospektywną rozwoju rodzeństwa dzieci autystycznych. Do badań włączono 150 dzieci, 65 z nich obserwowano do 24 mż. Uzyskane dane pozwalają stworzyć pierwszą tego rodzaju skalę obserwacyjna dla dzieci autystycznych, ustalić charakterystyczne dla tej grupy pacjentów wskaźniki rozwoju ich zdolności poznawczych, rozwoju języka i temperamentu.

Pierwsze dane potwierdzają, że z odchyleń w rozwoju dzieci autystycznych do 12 mż najbardziej istotne są  atypowe patrzenie w oczy, zaburzona zdolność śledzenia przedmiotów w polu widzenia, odmienna spostrzegawczość wzrokowa, niewykształcone zabawy naśladowcze i zainteresowania społeczne, przedłużona latencja koncentracji wzroku na przedmiocie, tendencja do nadmiernego skupiania się na wybranych elementach otoczenia, w zakresie temperamentu – zaznaczona pasywność, obniżony poziom aktywności w 6 mż z następową nadpobudliwością, słaba ekspresja emocjonalna przed 12 mż.

Praca podejmuje te aspekty w kontekście zaburzeń sieci neuronalnych mogących leżeć u podłoża obserwowanych w autyzmie zaburzeń neurorozwojowych. Autorzy zamierzają kontynuować podjęte badania.


 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze