Zaloguj
Reklama

Zaburzenia ze spektrum autyzmu częstsze u osób, których mózg jest anatomicznie płci męskiej?

Autorzy: Michał Marciniak
Ciało człowieka podczas badania
Fot. shutterstock
Ciało człowieka podczas badania
(5)

Nowe badania nad czynnikami ryzyka wystąpienia autyzmu sugerują, że oprócz płci biologicznej (zaburzenie częściej występuje u mężczyzn) również różnice w strukturze mózgu mogą być czynnikiem prognostycznym, niezależnie od płci biologicznej. Wyniki badania sugerują, że posiadanie cech mózgu, powszechnie występujących u mężczyzn, wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Reklama

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder, ASD) vs autyzm

Określenie ASD powstało, aby podkreślić fakt, że dwaj pacjenci, mający rozpoznany autyzm, mogą się kompletnie różnić, a mimo tego spełniać kryteria diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby. Definicja ASD mówi o złożonych zaburzeniach rozwoju mózgu, które powodują różnego stopnia upośledzenia w kontaktach społecznych, komunikacji i zachowaniu. Niektórzy pacjenci z ASD wymagają niewielkiej pomocy w codziennych czynnościach, a inni od tej pomocy są całkowicie uzależnieni. Spektrum autyzmu jest więc bardzo szerokie.

Różnice w mózgu kobiecym i męskim

Wcześniejsze badania wykazały, że statystyczny mózg kobiecy różni się od analogicznego mózgu męskiego. Na przykład mózg męski ma statystycznie większą objętość.

Badanie

Badacze z Goethe University of Frankfurt zdecydowali, że w swoim badaniu uwzględnią inną statystyczną różnicę w mózgach obojga płci – grubość kory mózgowej. Do badania została włączona grupa 98 osób dorosłych (49 kobiet, 49 mężczyzn) z diagnozą wysoko funkcjonującego autyzmu i porównana z grupą kontrolną – 98 osób dorosłych bez ASD (rozpiętość wieku: 18 – 42 lata). Grubość kory mózgowej była mierzona przy użyciu rezonansu magnetycznego, a diagnoza ASD potwierdzona wg. standardów ICD-10.

Wnioski z badania

Cieńsza kora mózgowa prawdopodobnie wiąże się z wyższym ryzykiem autyzmu. Potrzeba jest dalszych badań w tym kierunku. Badanie odnosi się do tylko osób z wysoko funkcjonującym autyzmem.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze