Zaloguj
Reklama

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe u młodego pacjenta – a może to coś innego?

Płaczące dziecko
Fot. ojoimages
Płaczące dziecko
(5)

Obecnie obowiązujące w różnych krajach systemy klasyfikacji zaburzeń umysłowych u młodych pacjentów wymagają zreformowania.

Reklama

Liczba rozpoznań zaburzeń afektywnych dwubiegunowych dokonywanych w różnych częściach świata różni się między sobą. Możliwą przyczyną tego stanu rzeczy jest są różne kryteria stosowane w różnych krajach – od bardzo szerokich do ograniczonych tylko do przypadków występowania wyraźnych epizodów zarówno depresji, jak i manii.

Pomiędzy specjalistami istnieje rozbieżność zdań odnośnie tego, czy dzieci wykazujące agresywne zachowania, zmienność nastrojów i przewlekłą drażliwość powinny być diagnozowane jako chore na ChAD, ciężkie zaburzenia lękowe, duża depresję, zaburzenie opozycyjno-buntownicze (ang. oppositional defiant disorder, w skrócie ODD), czy też na ADHD.

C. Moreno ze Uniwersyteckiego Szpitala Ogólnego Gregorio Marañóna w Madrycie i współpracownicy dokonali niedawno przeglądu zasad klasyfikacji problemów ze zdrowiem umysłowym stosowanych w różnych krajach. W celu zwiększenia poziomu adekwatności takich systemów zostało zaproponowane stworzenie nowej kategorii diagnostycznej obejmującej dzieci i młodych ludzi z dwubiegunowymi zaburzeniami afektywnymi w szerokim znaczeniu tego słowa. Obecnie trwa dyskusja nad sensownością takiej inicjatywy.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze