Zaloguj
Reklama

Zakaz palenia w miejscach publicznych realny?

Autorzy: Piotr Kurzac
Papieros
Fot. medforum
Papieros
(0)

Profesorowie Zatoński i Jassem wystąpili z apelem o poparcie wprowadzenia radykalnego zakazu palenia w miejscach publicznych

Reklama

 

W związku z przygotowaniami do przeprowadzenia w Sejmie w dniach 3-5 marca ostatecznego głosowania nad projektem nowelizacji obowiązującej dotychczas formy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 1995 r prof. prof Witold Zatoński, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaapelowali o poparcie przyjęcia rozwiązań legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokali gastronomicznych i zakładów pracy umożliwiającego realną ochronę przed biernym paleniem. Inicjatywę tę poparło ponad siedemdziesięcioro wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek środowiska medycznego, kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, a także wiele instytucji i organizacji o zasięgu międzynarodowym. Niestety, wciąż wielu parlamentarzystów usiłuje storpedować te poprawki.

Zatem wszyscy którzy chcą poprzeć te reformę prawną są proszeni o pilne przesłanie
do poniedziałku (1 marca) do godziny 12:00 zgody na umieszczenie nazwy reprezentowanej przez siebie instytucji na liście sygnatariuszy apelu na adresy e-mailowe: [email protected] i
[email protected] lub faxem (+22 643 92 34).

Organizatorzy akcji z góry dziękują za pomoc.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze