Zaloguj
Reklama

Zależność pomiędzy cyklami reprodukcyjnymi i niereprodukcyjnymi a problemami psychologicznymi kobiet.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Zależność pomiędzy cyklami reprodukcyjnymi i niereprodukcyjnymi a problemami psychologicznymi kobiet.
Fot. medforum
(5)

Celem pracy było wyznaczenie częstości występowania problemów natury psychologicznej związanych z cyklem reprodukcyjnym a dotyczących kobiet poszukujących rutynowej opieki ginekologicznej.

Reklama

Przeprowadzono ankietę w grupie 368 kobiet w wieku menopauzalnym, zarejestrowanych w klinice ginekologii. W ankiecie zawarto pytania dotyczące samopoczucia, odczuwanych stanów niepokoju i problemów związanych z cyklem reprodukcyjnym lub też ze stosowaniem hormonów w pewnych okresach życia (okres przedmiesiączkowy, ciąża, połóg, okres okołomenopauzalny, przejście całkowitej histerektomii z bilateralnym wycięciem przydaków macicy, antykoncepcja lub hormonalna terapia zastępcza). W badaniu zastosowano analizę Chi2. Wyniki porównano pomiędzy grupami pacjentek podzielonych ze względu na występowanie lub brak problemów natury psychicznej związanych z reprodukcją (RAPP) oraz występowanie lub brak problemów natury psychologicznej niezwiązanych z cyklami reprodukcyjnymi (non-RAPP). Równocześnie obliczono relatywne ryzyko wystąpienia objawów RAPP w grupach mających non-RAPP. Ogólnie w badaniu wzięło udział 113 kobiet, które odpowiedziały na ankietę. 50% z tej grupy odnotowało w przeszłości przypadki problemów związanych z RAPP. Ponadto 37 % z tych kobiet odczuwało także - incydentalnie problemy natury psychologicznej typu non-RAPP. Natomiast tylko14 % z kobiet, które stanowiły drugą połowę całej ankietowanej grupy - bez objawów RAPP, odnotowało przypadki non-RAPP. Ryzyko wystąpienia non-RAPP w grupie kobiet z RAPP było 2,7 razy większe. Kobiety z problemami natury psychologicznej związanymi z reprodukcją wykazują większe ryzyko równoczesnego występowania non-RAPP.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Int J Fertil Womens Med. 2006 Jan-Feb; 51(1): 33-7

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze