Zaloguj
Reklama

Zanieczyszczenia powietrza mogą prowadzić do zaburzeń poznawczych u kobiet

Autorzy: Anna Pyka
Miasto
Fot. medforum
Miasto
(5)

Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z Rush University Medical Center wskazują, że stałe narażenie na cząsteczki zanieczyszczonego powietrza, może przyspieszać spadek zdolności poznawczych u osób starszych, zwłaszcza kobiet.

Reklama

Wśród kobiet, które były narażone na wyższy poziom pyłu zawieszonego w powietrzu przez długi okres czasu, zaobserwowano większy spadek funkcjonowania poznawczego w ciągu czterech lat.

Istnieje kilka ostatnich badań, które analizują zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływ na funkcje poznawcze u osób starszych. Jest to jednak pierwsze badanie, w którym zbadano zmiany funkcji poznawczych w zależności od okresu czasu i poziomu ekspozycji na zanieczyszczone cząsteczki.

Narażenie na stałe wdychanie zanieczyszczonego powietrza, wiąże się z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, co może odgrywać rolę w powstawaniu lub postępowaniu zaburzeń poznawczych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Science Daily

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze