Zaloguj
Reklama

Zapobieganie nawrotom depresji poporodowej

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Zapobieganie nawrotom depresji poporodowej
Fot. ojoimages
(0)

Sertralina znamiennie skuteczniej niż placebo zapobiega nawrotom depresji poporodowej u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka (z co najmniej jednym epizodem depresji poporodowej w wywiadzie) – tak wynika z badania opublikowanego w lipcowym numerze American Journal of Psychiatry.
 

Reklama

Jedynie u jednej z 14 kobiet (7%) leczonych sertraliną doszło do nawrotu depresji poporodowej i nawrót ten nastąpił po istotnie dłuższym czasie niż u kobiet przyjmujących placebo, wśród których nawroty obserwowano znacznie częściej – u co drugiej z 8 badanych kobiet (50%).

Pilotażowe badanie randomizowane, przeprowadzone na grupie 22 kobiet, z co najmniej jednym epizodem depresji poporodowej w wywiadzie. Badane kobiety po porodzie losowo przydzielano na 17 tygodni do grupy (1) przyjmującej sertralinę lub (2) placebo, a następnie przez 20 kolejnych tygodni oceniano stan każdej z nich za pomocą Hamilton Rating Scale for Depression.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Psychiatry 2004;161(7):1290-1292

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze