Zaloguj
Reklama

Zbieżność ocen w postrzeganiu przez lekarza i pacjenta jakości życia podczas leczenia chorujących na schizofrenię

Autorzy: Piotr Kurzac
Zbieżność ocen w postrzeganiu przez lekarza i pacjenta jakości życia podczas leczenia chorujących na schizofrenię
Fot. medforum
(4)

W doniesieniu autorzy przedstawiają porównanie ocen jakości życia osób chorujących na schizofrenię podczas ich leczenia ambulatoryjnego przeprowadzonych z obu  perspektyw: „subiektywnej” pacjenta i „obiektywnej” lekarza. Dokonali oni tego na podstawie rocznego studium porównawczego obejmującego procesy leczenia 1462 pacjentów mierzone dwoma narzędziami: skalą Subiektywnego Samopoczucia po Neuroleptykach (SSN) i Skalą Jakości Życia (SJŻ). Pacjenci zostali podzieleni na cztery grupy badawcze zróżnicowane w zależności od stopnia zgodności między wynikami w SSN i SJŻ. Zidentyfikowano poszczególne czynniki oddziaływujące na zgodność obu tych wskaźników.

Reklama

W porównaniu do grupy w której wyniki  były równe, wyższy poziom poczucia jakości życia był zauważany przez lekarzy częściej u kobiet niż mężczyzn i starszych niż młodszych, a niższy u pacjentów z wysokim wyjściowym poziomem natężenia objawów chorobowych  lub uprzednio leczonych psychoterapią. Wyższe poziomy oceny jakości życia były podawane przez pacjentów, które lekarze również postrzegali jako lepiej funkcjonujące.

Natomiast pacjenci, którzy  wcześniej korzystający z psychoterapii, źle tolerujący farmakoterapię i oczekujący zmiany sposobu leczenia w trakcie procesu badawczego podawali niższe wskaźniki poczucia jakości życia.
Korelacja poszczególnych czynników mogących wskazywać na zgodność ocen lekarzy i pacjentów u młodych mężczyzn z wysokim poziomem wyjściowym nasilenia objawów chorobowych i wcześniej leczonych psychoterapeutycznie pozostaje zagadnieniem do dalszych badań.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze