Zaloguj
Reklama

Zdrowie psychiczne młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych

Zdrowie psychiczne młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych
Fot. Panthermedia
(5)


Odnotowuje się coraz większą liczbę uczniów i studentów potrzebujących leczenia psychiatrycznego.

Reklama

Jak podaje HealthDay News, amerykańskie szkoły średnie i uniwersytety doświadczają wzrostu liczby uczniów i studentów poszukujących pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Zaburzenia lękowe to całe spektrum chorób charakteryzujących się lękiem, niepokojem i strachem, takich jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD), napady lęku panicznego, zaburzenie stresu pourazowego (PTSD) a także określone fobie. U ponad 40 milionów dorosłych Amerykanów corocznie diagnozuje się zaburzenia lękowe, co
stanowi najczęstszą diagnozę choroby umysłowej. Zaburzenia te są także najczęstszymi chorobami umysłowymi u dzieci i młodzieży. Raport przedstawiony na corocznej konferencji ADAA (Amerykańskie Towarzystwo Zaburzeń Lękowych) stwierdza, że większość szkół oferuje interwencje kryzysową i indywidualne doradztwo, ale tylko niewiele programów jest dostosowanych do specyficznych potrzeb studentów. ADAA uważa, że dostępność leczenia chorób psychicznych powinna być brana pod uwagę przy decydowaniu, do której szkoły ma uczęszczać dziecko.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • MedLine

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze