Zaloguj
Reklama

Zespół Stresu Pourazowego – przewidywanie zachowań ryzykownych

Zespół Stresu Pourazowego – przewidywanie zachowań ryzykownych
Fot. ojoimages
(5)

Autorzy podjęli próbę rozpozanaia wśród pacjentów z Zespołem Stresu Pourazowego prawdopodobieństwa zachowań ryzykownych takich jak: zachowania gwałtowne, przemoc, zachowania suicydalne i nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Reklama

Wykazano, że zachowania wysokiego ryzyka występujące niedawno są lepszym wyznacznikiem pojawienia się tego typu zachowań po wypisaniu z leczenia szpitalnego, niż dane z wywiadu chorobowego pacjentów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Nerv Ment Dis. 2005 Jul;193(7): 464-472

Reklama
(5)
Komentarze