Zaloguj
Reklama

Zmiana warunków prawnych przymusowej obserwacji psychiatrycznej

Autorzy: Piotr Kurzac
Zmiana warunków prawnych przymusowej obserwacji psychiatrycznej
Fot. medforum
(0)

Trybunał Konstytucyjny orzekł konieczność zmiany dotychczasowego trybu przeprowadzania przymusowej obserwacji psychiatrycznej.

Reklama

10 lipca 2007 Trybunał Konstytucyjny rozpatrzywszy skargi osób skierowanych na taką obserwację zakwestionował obecną formułę artykułu 203 kodeksu postępowania karnego. Dotychczas jeśli przed sądem stawała ososba, którą podejrzewano o występowanie u niej zaburzeń psychicznych, na jego podstawie można było ją skierować na przymusowe, maksymalnie sześciotygodniowe, badania do szpitala psychiatrycznego. Praktycznie jednak można było tę hospitalizację przedłużać bezterminowo, np. na wniosek szpitala uzasadniony brakiem możliwości wydania opinii w ciągu określonego czasu. Zdaniem Trybunału przepis ten narusza konstytucyjne prawo do wolności osobistej oraz zasadę poszanowania godności człowieka. Sędziowie orzekli, że należy go zmienić tak, aby sąd mógł kierować na obserwację jedynie wtedy, gdy jest "wysoce uprawdopodobnione", że podejrzany popełnił przestępstwo. Drugim ważnym wymogiem wobec sądu jest precyzyjne określenie czasu hospitalizacji podsądnego. Przepis ma zostać znowelizowany w ciągu 15 miesięcy od wydania tego orzeczenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gazeta.pl

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze