Zaloguj
Reklama

Zmniejszenie objętości mózgu u alkoholików z rodzinnym wywiadem alkoholowym

Zmniejszenie objętości mózgu u alkoholików z rodzinnym wywiadem alkoholowym
Fot. Pantherstock
(0)

W pracy opisano badanie porównujące wielkość mózgu w dwu grupach osób uzależnionych od alkoholu - osób z historią alkoholową w rodzinie generycznej i bez takiej historii.

Reklama

Mózg osób  uzależnionych od alkoholu nie ulega uszkodzeniu wyłącznie na skutek poważnego nadużywania alkoholu  przez daną osobę lecz również przez czynniki genetyczne i środowiskowe związane z rodzicami nadużywającymi alkoholu, wynika z badań przeprowadzonych przez NIAAA (National Institiute on Alcohol Abuse and Alcoholism), część NIH (NAtional Institutes of Health) w USA. 
Raport został opublikowany online w Biological Psychiatry http://www.sciencedirect.com/science/journal/00063223 

Badanie jako pierwsze pokazuje zależność objętości mózgu u osób uzależnionych z wcześniejszym wywiadem rodzinnym alkoholowym.
Poprzednie badania dowodzą że dzieci alkoholików są obciążone większym ryzykiem uzależnienia niż dzieci wychowywane w rodzinach w których nie było problemu alkoholowego. Badania przeprowadzone przy pomocy MRI w których mierzono ICV (objętość węwnątrzczaszkową) dowodzą iż dorośli - dzieci alkoholików - miały ICV około 4 procent mniejszą niż dorośli alkoholicy bez historii alkoholowej w rodzinie generycznej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze