Zaloguj
Reklama

Znamy zwycięzców konkursu „W drodze do pracy”

Autorzy: Redakcja serwisu
Znamy zwycięzców konkursu „W drodze do pracy”
Fot. Pantherstock
(5)

Informacja prasowa: 30 września w Warszawie ogłoszone zostały wyniki konkursu „W drodze do pracy” skierowanego do osób chorych na schizofrenię, a będącego częścią kampanii „Żyć zdrowym życiem” organizowanej przez KRKA Polska. Jury przyznało trzy nagrody główne, nagrodę specjalną oraz siedem wyróżnień.

Reklama

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego do potencjalnego pracodawcy – z perspektywy 2008 roku: „Jak chcesz, żeby wyglądało, jak wyobrażasz sobie swoje życie zawodowe za 2 lata?” Konkurs przeznaczony był dla osób, które ukończyły 18 lat, są chore na schizofrenię i systematycznie się leczą.

25 września Jury, pod przewodnictwem doc. dr hab. n. med. Joanny Meder, dyrektora ds. lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zdecydowało o przyznaniu nagród. Pierwszą nagrodę Jurorzy jednogłośnie przyznali pani Danucie z Legnicy, która w swojej aplikacji napisała: „Jestem chora na schizofrenię i bardzo chciałabym pomagać innym takim pacjentom w moim mieście. Dostrzegam potrzebę stworzenia w Legnicy Oddziału Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, ponieważ coraz więcej ludzi choruje a wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona.” Zdaniem Jury pomysł pani Danuty oraz chęć niesienia pomocy innym chorym na schizofrenię zasługują na najwyższe uznanie.

Drugie miejsce zajęła pani Lucyna, mieszkanka Katowic. Jak uzasadnili jurorzy, jej plany zawodowe są bardzo interesujące i niezwykle konkretne, dlatego warto przyczynić się do ich realizacji. Pani Lucyna jest tłumaczem języka angielskiego, pracowała również jako nauczyciel.

Trzecią nagrodę zdobyła pani Jolanta z województwa podlaskiego, która samotnie wychowuje syna i jednocześnie chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Dostrzega ona wyraźnie problem dyskryminacji zawodowej osób chorych psychicznie: „nie należy mnie przekreślać z życia z innymi osobami, ja też egzystuję wraz z całym społeczeństwem i oddycham jak my wszyscy”. Jury uznało, iż plany pani Jolanty i jej postawa wobec życia powinny być nagrodzone, aby wraz z synem mogła cieszyć się każdym nowym dniem.

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną. Uznało bowiem, że pan Jan z województwa kujawsko – pomorskiego zasłużył na szczególne wyróżnienie za niezwykłą wrażliwość, niezłomną wiarę we własne siły, wytrwałość w walce z przeciwnościami losu oraz za pozytywne spojrzenie na świat i chęć dzielenia się swoją twórczością z innymi. W swoim liście podzielił się własnymi spostrzeżeniami: „Wiem, że świat jest cudowny, piękny tak, że tylko małą cząstkę tego piękna można utrwalić na płótnie, na papierze czy zdjęciu. Ale chcę to zrobić, aby podzielić się tym z innymi.”

Osoby nagrodzone otrzymają indywidualną pomoc w realizacji zawodowych marzeń, a siedmioro wyróżnionych uczestników konkursu odbędzie konsultacje z profesjonalnym doradcą zawodowym.

Zwycięzcy gościli na uroczystym ogłoszeniu nazwisk laureatów w Teatrze Polonia w Warszawie. Uroczystość ta poprzedzona była częścią naukową, w czasie której licznie zgromadzeni lekarze i dziennikarze wysłuchali prelekcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Jacka Wciórki, który mówił o nadziei i rozczarowaniach pacjentów ze schizofrenią, a także wykładu prof. Andrzeja Kokoszki dotyczącego wpływu pacjenta na przebieg leczenia. O konkursie „W drodze do pracy”, jego założeniach i celach opowiedziała doc. dr hab. n. med. Joanna Meder.

KRKA Polska - organizator kampanii „Żyć zdrowym życiem” zapowiada, że zainteresowanie konkursem to zachęta do podejmowania kolejnych działań mających na celu walkę z dyskryminacją zawodową i społeczną osób chorych na schizofrenię. Mamy jednocześnie nadzieję, że podejmowane działania pomagają przełamywać bariery społeczne związane z chorobami psychicznymi.

Kampanii patronuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 procent ludności, a na schizofrenię choruje 1 procent populacji. Szacuje się, że obecnie w Polsce pomocy psychiatrycznej potrzebuje około 6 milionów osób. Nie jest znana dokładna liczba osób cierpiących na choroby psychiczne, gdyż wiele przypadków nie zostaje zdiagnozowanych, nie są również znane przyczyny powstawania tego typu zaburzeń. Pomimo, że stosunek otoczenia do osób chorych powoli zmienia się, nadal jest to jednak temat trudny, choroba psychiczna uważana jest za wstydliwą, a pacjenci w większości przypadków są w różny sposób dyskryminowani. Z jednej strony powstają coraz nowocześniejsze terapie leczenia chorób psychicznych, dzięki którym w wielu przypadkach osoba regularnie przyjmująca leki, może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, z drugiej „nieuleczalna” jest bariera społeczna w stosunku do chorych, uniemożliwiająca im powrót do normalności. W większości, ta postawa wynika z niewiedzy, bądź ze stereotypów, jakimi obarczone są choroby psychiczne.

 Warszawa, 12 października 2006

Reklama
(5)
Komentarze