Zaloguj
Reklama

Związek miażdżycy z depresją

Związek miażdżycy z depresją
Fot. medforum
(5)

Autorzy publikacji zamieszczonej w kwietniowym numerze Archives of General Psychiatry twierdzą, że u osób w podeszłym wieku miażdżyca naczyń i depresja są ze sobą wzajemnie powiązane. Z

Reklama

 przeprowadzonego przez nich badania wynika, że osoby z miażdżycą naczyń częściej cierpią z powodu depresji. U osób ze zwapnieniami w tętnicach wieńcowych depresja występuje cztery razy częściej niż u osób ze zdrowymi naczyniami, a u osób ze zwapnieniami w aorcie dwa razy częściej niż u osób ze zdrowymi naczyniami.

Badanie przeprowadzone metodą krzyżową na grupie 4019 osób powyżej 60 roku życia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Gen Psychiatry 2004;61:369-376

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze