Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy genetycznymi wariantami RGS4 a schizofrenią

Związek pomiędzy genetycznymi wariantami RGS4 a schizofrenią
Fot. Panthermedia
(0)

Badania nad polimorfizmem genu RGS4 w populacji stolicy Chile nie potwierdziły związku pomiędzy nim a schizofrenią.

Reklama

Aida Ruiz i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad polimorfizmem związanego ze schizofrenią genu RGS4. Badania te wniosły nowa wartość, ponieważ zostały przeprowadzone nad próbką pod względem etnicznym różną od próbek przebadanych przez poprzedników. Badane osoby pochodzą z Santiago w Chile.
W przeciwieństwie do poprzednio przeprowadzonych badań, nie stwierdzono żadnego związku pomiędzy wariantami genu RGS4 a schizofrenią. Może to być wynikiem nieadekwatej mocy statystycznej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze