Zaloguj
Reklama

Nieobecnośś w pracy z powodu depresji

Autorzy: PAP, informacja prasowa
Zmartwienie, stres
Fot. ojoimages
Zmartwienie, stres
(3)

1 na 10 europejskich pracowników był nieobecny w pracy z powodu depresji - ponad 21 000 opuszczonych dni roboczych (zlecone). Depresja jest powodem utraty średnio 36 dni roboczych w ciągu jednego ataku tej choroby. Kierownicy zgłaszają potrzebę zmiany przepisów - miałyby one zawierać szkolenia i doradztwo z zakresu podejmowania walki z problemem.

Reklama

Pomimo dużego wskaźnika nieobecności spowodowanej depresją, 1 osoba na 4 spośród cierpiących na tę chorobę przyznała, że nie poinformowała pracodawcy o swoim problemie. Wśród nich, 1 osoba na 3 przyznała, że w obecnej sytuacji ekonomicznej mogłoby to zagrozić ich pracy.

Poznawcze objawy depresji (problemy z koncentracją, niezdecydowanie i/lub zapominanie) powodują znaczne obniżenie prawidłowego funkcjonowania w pracy i produktywności, [2] a u osób przechodzących atak depresji występują one przez 94% czasu. [3] Badanie ankietowe pokazuje, że świadomość tych objawów jest słaba: wśród osób poproszonych o wskazanie objawów depresji, tylko 33% wymieniło zapominanie, 44% -niezdecydowanie i 57% - problemy z koncentracją. Dla porównania, 88% osób wskazało złe samopoczucie lub smutek, jako oznakę depresji.

Wśród ankietowanych kierowników średnio 1 na 3 poinformował, że w ich miejscu pracy nie ma żadnych oficjalnych punktów wsparcia, które pomogłyby w postępowaniu w przypadku depresji pracowników. Brak wsparcia osiągnął największą skalę w Niemczech (44%), a najniższą w Turcji (10%). Kierownicy w Wielkiej Brytanii (55%) najczęściej otrzymywali pomoc z działu HR, a kierownicy w Turcji - od personelu medycznego (79%).

Zapytani o to, co jest potrzebne, aby w miejscu pracy wesprzeć osoby cierpiące na depresję, kierownicy najczęściej wymieniali porady psychologiczne w szerszym zakresie oraz ulepszone ustawodawstwo i politykę rządu. W Turcji kierownicy najczęściej wyrażali potrzebę stworzenia lepszego ustawodawstwa (55%) oraz szkoleń dla pracowników (63%). Kierownicy w Wielkiej Brytanii oraz Turcji chcieli ulepszonego poradnictwa (56% i 53%), podczas gdy priorytetem dla niemieckich kierowników było szkolenie dla bezpośrednich przełożonych (53%).

Dr Vincenzo Costigliola, prezes Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Depresją, powiedział: "Wyniki ankiety IDEA ukazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii podnoszenia świadomości i wspierania pracowników oraz pracodawców w rozpoznawaniu, a także przeciwdziałaniu depresji w miejscu pracy. Zwracamy się do ustawodawców, aby rozważyli wpływ depresji na siłę roboczą i to ich obciążamy obowiązkiem zajęcia się problemem depresji, pracownikami i bezpieczeństwem w miejscu pracy".

Kompletne wyniki badania IDEA zostaną opublikowane w roku 2013.

Bibliografia:

1. Olesen J, Gustavsson A., Svensson M., i in., "Koszty chorób wywołanych zaburzeniami funkcji mózgu w Europie", ("The economic cost of brain disorders in Europe"), Eur J Neurol 2012; 19:155-162.
2. Greer TL, Kurian BT, Trivedi MH, "Definiowanie i mierzenie powrotu do sprawności po depresji" ("Defining and measuring functional recovery from depression"), CNS Drugs. 2010; 24(4):267-284.
3. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P, "Występowanie indywidualnych (rezydualnych) objawów podczas ataków depresji i w okresach remisji - trzyletnie badanie prospektywne" ("Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study"), Psychol Med. 2011; 41:1165-1174.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze