Zaloguj
Reklama

Nieobecnośś w pracy z powodu depresji

Autorzy: PAP, informacja prasowa
Zmartwienie, stres
Fot. ojoimages
Zmartwienie, stres
(3)

1 na 10 europejskich pracowników był nieobecny w pracy z powodu depresji - ponad 21 000 opuszczonych dni roboczych (zlecone). Depresja jest powodem utraty średnio 36 dni roboczych w ciągu jednego ataku tej choroby. Kierownicy zgłaszają potrzebę zmiany przepisów - miałyby one zawierać szkolenia i doradztwo z zakresu podejmowania walki z problemem.

Reklama

Według nowego badania Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Depresją (European Depression Association), 1 na 10 europejskich pracowników biorących w niej udział ze względu na depresję udał się na zwolnienie trwające średnio 36 dni. Jest to ponad 21 000 opuszczonych dni roboczych w tej grupie osób. Jednak mimo rozmiaru problemu, 1 na 3 kierowników zadeklarował brak dostępu do jakichkolwiek zasobów lub możliwości uzyskania formalnego wsparcia w zakresie postępowania z pracownikami dotkniętymi depresją, a 43% domagało się wprowadzenia lepszej polityki oraz przepisów dot. ochrony pracowników.

Komentując wyniki badania, Stephen Hughes, członek Parlamentu Europejskiego, powiedział: "Depresja w miejscu pracy jest problemem pracowniczym i społecznym, powodującym poważne szkody oraz wymaga uwagi oraz podjęcia działań przez Unię Europejską. Włączenie depresji w miejscu pracy do Strategii Komisji Europejskiej na Rzecz Zdrowia i Higieny Pracy, wsparte działalnością ustawodawczą w ciągu dwóch najbliższych lat, będzie ważnym krokiem w kierunku skuteczniejszej ochrony europejskich pracowników oraz przyczyni się do gospodarczego oraz społecznego dobrobytu".

Depresja jest dominującym wyzwaniem dla zdrowia psychicznego wśród osób w wieku produkcyjnym, a ponad 30 milionów Europejczyków będzie cierpiało na tę chorobę w ciągu swojego życia. [1] W badaniu IDEA (badanie skutków depresji w miejscu pracy na terenie Europy, Impact of Depression in the Workplace in Europe Audit) uczestniczyło ponad 7 000 osób z Europy. Wynikło z niego, że u 20% respondentów w pewnym okresie życia zdiagnozowano depresję. Najwyższy wskaźnik zanotowano w Wielkiej Brytanii (26%), a najniższy we Włoszech (12%). Spośród pracowników cierpiących na depresję, najbardziej skłonni do udania się na zwolnienie byli obywatele Niemiec (61%), Danii (60%) oraz Wielkiej Brytanii (58%), zaś mieszkańcy Turcji - najmniej (25%).

Koszty spowodowane depresją w Unii Europejskiej oszacowano na 92 miliardy EUR w 1010 roku. Ponad 50% tych kosztów stanowiły niższa produktywność ze względu na absencję w pracy oraz obniżona efektywność, gdy w pracy stawiał się chory pracownik. [1] W ankiecie IDEA średnia liczba dni zwolnień wziętych z powodu ostatniego ataku depresji wynosiła 36. W Niemczech i Wielkiej Brytanii była ona najwyższa (41 dni), zaś we Włoszech najniższa (23 dni).

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze