Zaloguj
Reklama

Co czują osoby w rodzinie z problemem alkoholowym?- współuzależnienie

Przemoc po alkoholu
Fot. medforum
Przemoc po alkoholu
(4)

Funkcjonowanie w rodzinie z problemem uzależnienia jest obciążeniem dla jej członków. Długotrwała relacja powoduje zaburzenia emocjonalne jak również ma wpływ na stan zdrowia somatycznego.

Reklama

Jest to wynikiem stałego napięcia i obciążenia emocjonalnego, które występują nie tylko w okresach nietrzeźwości ale również w okresach oczekiwania na taką sytuację ze względu na negatywne wspomnienia. Członkowie rodzin, w których znajduje się osoba uzależniona doświadczają najczęściej takich uczuć jak strach, lęk, smutek, gniew, wstyd.

Takie nastawienie wraz z kryzysem zaufania przenoszone jest na relacje z otoczeniem. Lęk często jest tłumiony i przeradza się w tendencje autodestrukcyjne a bezradność pogłębia smutek i zarobacz.

Konieczna jest pomoc psychologiczna dla członków takich rodzin, która obejmuje trzy zakresy: edukacja na temat problemów alkoholowych w rodzinie, sposoby ich rozwiązywania i terapii oraz możliwość korzystania z grup wsparcia.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Koncepcja i terapia współuzależnienia”, Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska, Rok: 1997, Czasopismo: Alkoholizm i Narkomania, Numer: 3, 28

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze