Zaloguj
Reklama

Czy depresja może być wynikiem kontaktu z zanieczyszczeniami pyłowymi?

Kobieta
Fot. medforum
Kobieta
(5)

Pyły zawarte powietrzu nasilają procesy zapalne mózgu i zmniejszają gęstość dendrytów.

Reklama

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko chorób płuc i układu krążenia; do niedawna mniej było wiadomo na temat wpływu tego czynnika na prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń w działaniu ośrodkowego układu nerwowego. Laura Fonken z Uniwersytetu Statnu Ohio w Columbus (USA) i współpracownicy poddali niedawno badaniom samce myszy, których połowę poddano działaniu pyłów o rozmiarach ziaren mniejszych niż 2,5 mikrometra. Reszta gryzoni, stanowiąca tzw. grupę kontrolną, oddychała przefiltrowanym powietrzem.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „Molecular Psychiatry” z 5 lipca zwierzęta narażone na działanie pyłów wykazywały więcej objawów depresji. Badania ich mózgów wykazały podwyższone poziomy cytokin (białek odpowiedzialnych m.in. za reakcję zapalną) w hipokampie i obniżoną gęstość wypustek komórek nerwowych. Oznacza to, że kontakt z zanieczyszczonym powietrzem może mieć wpływ na reakcje emocjonalne, przebieg procesów poznawczych a nawet ryzyko zachorowania na depresję ludzi żyjących wielkich miastach.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Molecular Psychiatry doi: 10.1038/mp.2011.76

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze