Zaloguj
Reklama

Czynniki wpływające na zagrożenie wystąpienia ryzykownego picia

Czynniki wpływające na zagrożenie wystąpienia ryzykownego picia
Fot. medforum
(0)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań ryzykowne picie występuje częściej u mężczyzn, ludzi w starszym wieku, bezrobotnych i nie pozostających w związku małżeńskim.

Reklama

Mauri Aalto z fińskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i współpracownicy poddali niedawno analizie zwyczaje związane z piciem alkoholu i dane społecznodemograficzne dotyczące kilku tysięcy mieszkańców Finlandii. Okazało się, że u 5,8 % badanych wystąpiło zjawisko zwane ryzykownym piciem polegające na spożywanie etanolu w ilościach większych niż zalecają poradniki.
Wystąpieniu tego zaburzenia sprzyja płeć męska, wiek powyżej 40 lat, bezrobocie i nie pozostawanie w związku małżeńskim. Wyniki zespołu Aalto zaprzeczają poglądom niektórych badaczy, że ryzykowne picie nie jest samodzielnym rodzajem problemów z nadużywaniem alkoholu.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze