Zaloguj
Reklama

Depresja a poziom lipidów: wpływ HTZ

Autorzy: RA Brown et al.
Depresja a poziom lipidów: wpływ HTZ
Fot. ojoimages
(5)

U pacjentek przyjmujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ), naturalnie występujący spadek poziomu cholesterolu zdaje się nie mieć wpływu na objawy depresji.

Reklama

Wnioski z przeprowadzonych badań sugerują,  że obniżenie poziomu cholesterolu ma związek z nasileniem objawów depresji u mężczyzn. Depresja jest jednak częściej spotykana u kobiet, a objawy mogą ulegać nasileniu w okresie pomenopauzalnym.

Zaobserwowano, że u pacjentek przyjmujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ), naturalnie występujący spadek poziomu cholesterolu zdaje się nie mieć wpływu na objawy depresji. Natomiast kobiety w okresie pomenopauzalnym, pozbawione buforującego działania HTZ, wykazywały nasilenie objawów depresyjnych zależne od stopnia spadku poziomu cholesterolu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Psychosom Res. 2004 Aug;57(2):171-6.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze