Zaloguj
Reklama

Depresja i niska jakość życia a lęk społeczny u chorych na schizofrenię

Zamyślenie
Fot. ojoimages
Zamyślenie
(5)

Duże nasilenie lęku społecznego wiąże się ze szczególnie niską jakością życia pacjentów ze schizofrenią.

Reklama

Niepokój oraz uczucie skrępowania, napięcia i zażenowania występujący w związku z relacjami międzyosobowymi określa się terminem „lęk społeczny”. Kristin Lie Romm ze Szpitali Uniwersyteckiego w (Oslo) przeprowadzili niedawno badania z udziałem ponad stu pacjentów w pierwszym epizodzie psychotycznym.

Jak podano w internetowym numerze czasopisma „Comprehensive Psychiatry” z 6 sierpnia najsilniejszy lęk społeczny okazał się występować u tych osób, które przed wystąpieniem pierwszych objawów schizofrenii cechowały się niskim poziomem przystosowania społecznego, sprawności funkcjonowania w społeczeństwie i znacznym nasileniem depresji. Tacy pacjenci byli w najbardziej świadomi swojej choroby a jakość ich życia była najniższa.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Comprehensive Psychiatry, doi:10.1016/j.comppsych.2011.06.002

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze