Zaloguj
Reklama

Depresja może przyspieszać starzenie się mózgu

Konsultacja z lekarzem
Fot. Panthermedia
Konsultacja z lekarzem
(0)

Zaburzenia otępienne i związane z nimi zaburzenia różnych czynności poznawczych stają się coraz powszechniejsze, co więcej – niestety szacuje się, że w ciągu kolejnych dekad liczba pacjentów obarczonych takowymi problemami będzie sukcesywnie narastać. Przez te właśnie aspekty uczeni wciąż analizują, co przyczynia się do pojawiania się tychże problemów. Najnowsze wieści płyną z Wielkiej Brytanii – tamtejsi specjaliści przekonują, że znaczący wpływ na pogorszenie czynności poznawczych ma depresja.

Reklama

Powiązaniami pomiędzy pogorszeniem czynności poznawczych (które mogą wynikać z, kolokwialnie mówiąc, starzenia się mózgu) a zaburzeniami psychicznymi zajmowali się specjaliści z University of Sussex. Dokonali oni analizy kilkudziesięciu publikacji – dane dotyczyły łącznie ponad 700 tysięcy pacjentów, część z nich cierpiała na depresję, część na zaburzenia lękowe. Podczas prac brytyjscy naukowcy sprawdzali, czy istniał jakiś związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a ogólnym stopniem funkcjonowania poznawczego chorych. Pod uwagę brano m.in. zaburzenia pamięci, oceniano funkcje wykonawcze (np. w postaci zdolności do podejmowania decyzji) oraz tempo przetwarzania docierających do pacjenta informacji.

Ostateczny wniosek wysunięto jeden: u pacjentów, którzy cierpieli na depresję, w wieku podeszłym występowały znacznie większe zaburzenia czynności poznawczych niż u tych ludzi, u których wcześniej nie występowały zaburzenia nastroju. Jak wspomniano wcześniej, analizowano również ryzyko pogorszenia czynności poznawczych u pacjentów z zaburzeniami lękowymi – w tym przypadku jednak ilość dostępnych publikacji była niewystarczająca do wyciągnięcia jednoznacznych wniosków.

Wyniki praca brytyjskich badanych przekonują do jednego: otóż pacjentów, którzy cierpią na depresję, trzeba otaczać szczególną opieką. Ryzyko czy to pogorszenia czynności poznawczych, czy też zaburzeń otępiennych może być u nich znacznie zwiększone. Właśnie dlatego należy wziąć pod uwagę zalecanie im działań profilaktycznych polegających zarówno na przestrzeganiu planu terapeutycznego, jak i na podejmowaniu aktywności fizycznej czy różnych działań, w których konieczne jest „ruszenie głową”.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze