Zaloguj
Reklama

Dlaczego osoby uzależnione nie podejmują leczenia?

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Dlaczego osoby uzależnione nie podejmują leczenia?
Fot. Panthermedia
(0)

Badacze z New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services (OASA) przeprowadzili badanie, którego celem było określenie rodzaju przeszkód, na jakie napotykają osoby uzależnione od narkotyków dożylnych, pragnące rozpocząć leczenie.
Osoby uzależnione (n=11; uzależnienie od heroiny oraz ewentualnie od kokainy) wskazywały najczęściej na pracochłonne i czasochłonne procedury starania się o zwrot kosztów leczenia, długi czas oczekiwania na leczenie oraz jego niedostępność tam, gdzie jest potrzebne. Z kolei pracownicy socjalni odpowiedzialni za rekrutację chorych do leczenia (n=55) wymieniali takie przeszkody jak: brak dowodu tożsamości, brak dostępu do rządowego programu umożliwiającego osobom o niskich dochodach pokrycie kosztów leczenia, niedobór miejsc w ośrodkach, biurokrację w urzędach, problemy z transportem i obojętność policji. Według pracowników służby zdrowia (n=71) niski procent osób leczonych wiąże się natomiast z brakiem motywacji osób uzależnionych do leczenia, ich obawą przed sankcjami czy niebezpieczeństwem utraty zasiłków.

Uczestnikom badania zadawano pytanie: Jak myślisz, dlaczego tak niewielu narkomanów podejmuje leczenie?

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Join Together Online

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze