Zaloguj
Reklama

Framework Convention on Tobacco Control

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Framework Convention on Tobacco Control
Fot. ojoimages
(5)

29 czerwca minie termin składania podpisów pod Ramową Konwencją o Ograniczaniu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu (Framework Convention on Tobacco Control, FTCT). Do tej pory dokument podpisało 155 państw, ale ratyfikowały zaledwie 22, co oznacza, że na razie nie nabierze on mocy prawnej (warunkiem jest jej ratyfikowanie przez co najmniej 40 państw).

 

Reklama

FTCT została przyjęta 21 maja 2003 roku podczas 56. Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Dokument, będący pierwszym międzynarodowym porozumieniem wypracowanym pod auspicjami WHO, był negocjowany przez 4 lata. Ostatecznie jego treść zaakceptowały wszystkie państwa członkowskie WHO.

FTCT zobowiązuje przyjmujące ją kraje do wprowadzenia całkowitego zakazu lub znacznego ograniczenia reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, nowych regulacji dotyczących opakowań i znajdujących się na nich ostrzeżeń oraz surowych przepisów zapobiegających przemytowi tytoniu i narażeniu osób niepalących na działanie dymu tytoniowego.

Polska podpisała dokument dopiero w tym miesiącu, 14 czerwca, i nie podjęła jeszcze żadnych kroków w kierunku jego ratyfikacji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Instytut Psychologii Zdrowia

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze