Zaloguj
Reklama

Leczenie objawów somatycznych towarzyszących depresji

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Leczenie objawów somatycznych towarzyszących depresji
Fot. Shutterstock
(5)

Wyniki badania zamieszczonego w sierpniowym numerze Journal of General Internal Medicine wskazują, że objawy somatyczne (takie jak np. przewlekłe dolegliwości bólowe), które często towarzyszą depresji, trudniej poddają się terapii lekami przeciwdepresyjnymi niż pozostałe objawy depresyjne.

Badanie otwarte, przeprowadzone na grupie 573 pacjentów z depresją, których poddano 9-miesięcznej farmakoterapii fluoksetyną, paroksetyną lub sertraliną.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Gen Intern Med 2004;19:813-818

Reklama
(5)
Komentarze