Zaloguj
Reklama

Nieprawidłowości cytokin w dużej depresji

Nieprawidłowości cytokin w dużej depresji
Fot. Shutterstock
(0)

Z najnowszego przeglądu badań wynika, że poziomy cytokin i polimorfizmy
genów kodujących cytokiny moga być związane z podatnością na dużą depresję

Reklama

Neurologiczno - immunologiczno - endokrynologiczne oddziaływanie jest
uszkodzone w schizofrenii i zaburzeniach nastroju, szczególnie w dużej depresji. Emanuela Mundo i współpracownicy przedstawili
niedawno na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej
krytyczny przegląd ostatnich badań nad rolą cytokin w 
depresji. Wzięto pod uwagę badania nad poziomami cytokin w osoczu i
genetyczne badania nad polimorfizmami. Dodatkowo zaprezentowano
oryginalne dane odnośnie roli polimorfizmów genu cytokiny w podatności
na  depresję. Niektóre badania pozwoliły stwierdzić, że leki
antydepresyjne mogą obniżyć niektóre poziomy cytokin. Zależność pomiędzy poziomami cytokin w osoczu i odpowiedzią na leki
antydepresyjne jest jednak ciągle niejasna. Przyszłe badania powinny
skoncentrować się na roli cytokin w pośredniczeniu w odpowiedzi
farmakologicznej na leki antydepresyjne i nawroty epizodów
depresyjnych. Różnice pomiędzy jednobiegunową i dwubiegunową chorobą afektywną
pod względem zmienionej odpowiedzi zapalnej i układu cytokinowego
powinny także być zbadane.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze