Zaloguj
Reklama

Olanzapina w połączeniu z lekiem przeciwdepresyjnym – ocena odpowiedzi klinicznej w porównaniu z użyciem samej olanzapiny

Olanzapina w połączeniu z lekiem przeciwdepresyjnym – ocena odpowiedzi klinicznej w porównaniu z użyciem samej olanzapiny
Fot. panthermedia
(0)

Wyniki uzyskane w skali Hamiltona do oceny depresji nie wykazały znaczącej poprawy u pacjentów podczas terapii łączonej( lek przeciwdepresyjny z olanzapiną), jednakże zależność ta nie była wyraźna na innych skalach użytych w badaniu.

Reklama

U czterech pacjentów, którzy nie wykazali poprawy na placebo i leku przeciwdepresyjnym uzyskano szybką remisje po zastosowaniu późnej augmentacji olanzapiną. Brak dowodów na korzyści wynikające z wczesnej terapii łączonej wskazują raczej na niepełne badanie, niż na wnioski negatywne. Wyraźny wpływ późnej augmentacji leczenia olanzapiną sugeruje, że wstępne leczenie antydepresantem może być wymaganym warunkiem do uzyskania szybkiej odpowiedź klinicznej po wprowadzeniu terapii łączonej. Zbadano grupę 20 pacjentów z rozpoznaniem dużego epizodu depresyjnego. Przez 2 tygodnie pacjenci otrzymywali olanzapine oraz lek przeciwdepresyjny lub placebo w połączeniu z lekiem przeciwdepresyjnym. Po dwóch tygodniach wprowadzona augmentacje olanzapiną wśród pacjentów, u których nie uzyskano poprawy podczas augmentacji z użyciem placebo. Odpowiedź na leczenie oceniano głównie przy użyciu skali Hamiltona do oceny depresji. Dodatkowo użyto skale Becka, Clinical Global Impression, oraz Daily Rating Schedule.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am. J. Psychiatry 2005 Apr;162(4):796-8

Reklama
(0)
Komentarze