Zaloguj
Reklama

Procesy rozwojowe dzieci i młodzieży a spożywanie przez nie alkoholu

Procesy rozwojowe dzieci i młodzieży a spożywanie przez nie alkoholu
Fot. Shutterstock
(0)

W USA ukazało się niedawno wydawnictwo poswięcone wpływowi przemian, którym podlegają młodociani, na zjawisko picia przez nich alkoholu.

Reklama

Amerykański Narodowy Instytut do spraw Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu wydał niedawno specjalny dodatek do czasopisma "Pediatrics" zawierający wiedzę na temat wpływu przemian, którym podlegają dzieci i młodzi ludzie, na nielegalne spożywanie przez nie alkoholu. Dyrektor tej instytucji, Ting-Kai Li, podkreśla, że ten problem powinien być rozpatrywany w odniesieniu do rozwoju nieletnich.
Publikowane w omawianej publikacji wyniki badań wskazują na związek pomiędzy piciem dużych ilości alkoholu przez młodocianych a ryzykiem uzależnienia od tej substancji w późniejszym życiu. Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), Elias A. Zerhouni, uważa, że rozpowszechnienie wśród pediatrów najnowszej wiedzy o wpływie napojów wyskokowych na młode organizmy przyczyni się do odświeżenia ich spojrzenia na ten problem.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • NIH News

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze