Zaloguj
Reklama

Rola duchowości w leczeniu choroby alkoholowej.

Rola duchowości w leczeniu choroby alkoholowej.
Fot. Shutterstock
(0)

Wielu zdrowiejących alkoholików doświadcza wzrostu wiary, co może zwiększyć ich szanse na wytrwanie w abstynencji.

Reklama

Chociaż nie wygląda na to, by rzeczywiste poglądy ludzi zmieniały się w trakcie powrotu do zdrowia, stopień, w jakim oni doznają doświadczeń duchowych i są otwarci na duchowość w swoim życiu, ulega zmianie. Badania objęły 154 dorosłych z uzależnieniem alkoholowym lub nadużywaniem alkoholu, którzy uczestniczyli w ambulatoryjnym programie terapeutycznym. Badacze oszacowali 10 różnych "miar" duchowości uczestników razem z ich problemami alkoholowymi na początku badań, a potem 6 miesięcy później. Po tym okresie, wielu uczestników doświadczyło znacznych zmian w około połowie badanych skal, ale nie było zmian w rdzeniu poglądów uczestników na Boga lub religię. Spożycie alkoholu spadło znacząco w czasie opisywanych badań i 72 procent uczestników nie powróciło do ciężkiego picia. Te stwierdzenia sugerują, że wszystkie rodzaje duchowości w programach wychodzenia z alkoholizmu mogą rzeczywiście pomagać.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • MedLine

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze